Honeywell Industrial Safety oferuje najszerszy zakres produktów bezpieczeństwa przemysłowego:

  • środki ochrony dróg oddechowych dla Straży Pożarnej oraz pełne wyposażenie warsztatowe
  • oprogramowanie, sprzęt ratunkowy oraz urządzenia monitorujące stężenie gazów toksycznych i łatwopalnych
  • środki ochrony przed upadkiem z wysokości oraz sprzęt ewakuacyjny

a także środki ochrony indywidualnej zapewniających bezpieczeństwo wzroku, słuchu oraz głowy, odzież i obuwie ochronne.
Marki Honeywell