Aparaty ewakuacyjne

OPENGO ABEK1 P3

Kaptur OPENGO ABEK1 P3 jest urządzeniem filtrującym przeznaczonym wyłącznie do ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia zanieczyszczeniem chemicznym.


OXY-PRO

Chemiczny tlenowy aparat ucieczkowy. Oxy-Pro to aparat oddechowy z obiegiem zamkniętym, stosowany podczas ewakuacji. Wyróżnia się długim czasem korzystania, dzięki zastosowaniu w nim nadtlenku potasu (KO2), który uzdatnia wydychane powietrze.


AERIS MINI

Aeris Mini jest zaprojektowany do ochrony podczas ewakuacji w atmosferze toksycznej lub przy niewystarczającym poziomie tlenu. Aeris Mini to aparat lekki i komfortowy, który można szybko nałożyć, zapewniający użytkownikowi ochronę dróg oddechowych.


BIO-S-CAPE

Bio-S-Cape to aparat oddechowy na sprężone. Jest zaprojektowany do użycia podczas ewakuacji w atmosferze toksycznej lub przy niewystarczającym poziomie tlenu, gdzie wymaga się łatwości użycia i natychmiastowego założenia.